MARKETINGOVÉ STRATÉGIE

Naše marketingové stratégie sú postavené na dokonalom pochopení cieľovej skupiny, presných dátach získaných pomocou data miningu a viac ako 10 ročných skúsenostiach z reklamy a podnikania.

  • Identifikujeme a čo najviac pochopíme cieľovú skupinu
  • Na základe dát a znalostí navrhneme marketingovú stratégiu a definujeme základné ciele. Väčšinou zvýšenie obratu a zisku.
  • V rámci marketingovej stratégie vytvoríme a spustíme reklamné kampane, SEO, web stránky, mikrostránky, web aplikácie.
  • Analyzujeme používateľskú skúsenosť, efektivitu reklamných kampaní, progres v organickej návštevnosti a dosahovanie cieľov.
  • Testujeme a optimalizujeme
  • Inovujeme

VŠETKY SLUŽBY