Najvhodnejšie spôsoby propagácie

Každý produkt je jedinečný a rovnako jedinečná je aj kombinácia spôsobov použitých pri jeho propagácii. Či už sú to webstránky, mikrostránky, online bannery alebo plagáty, vždy musí ísť o komplex vzájomne sa dopĺňajúcich riešení.

Meranie, analýza a úprava

Marketing by nemal byť iba pasívnym nástrojom. Efektivitu jednotlivých kampaní preto pozorne sledujeme a v prípade potreby ich optimalizujeme alebo upravujeme tak, aby sme dosiahli požadované ciele.