Identifikujeme

Našou úlohou je pochopiť cieľovú skupinu. Na základe dát a znalostí navrhujeme marketingovú stratégiu a definujeme základné ciele. 

Stratégia na základe dát

V rámci marketingovej stratégie vytvoríme a spustíme reklamné kampane, SEO, web stránky, mikrostránky, web aplikácie.

Meriame a analyzujeme

Používateľskú skúsenosť a efektivitu kampaní. Progres v organickej návštevnosti, dosahovaní cieľov. Testujeme, optimalizujeme a inovujeme pre čo najväčšiu efektivitu.