Potenciál

Identifikujeme vašu cieľovú skupinu, oslovíme ich a vytvoríme čo najväčší predpoklad pre vykonanie požadovanej akcie. Vo väčšine prípadov ide o generovanie predajov, dopytov alebo kontaktov.

Reklamné kampane vo vyhľadávačoch

Hlavným cieľom reklamných kampaní je zisk našich klientov. Zistíme, ktoré kľúčové slová používajú vaši potencionálni zákazníci v rámci nákupnej fázy v ktorej sa nachádzajú. Oslovíme ich, nadviažeme komunikáciu a váš web, obchodník, e-shop ich premení na zákazníka.

kontaktovať

Bannerové kampane

Nerobíme len pohyblivé alebo statické obrázky. Vytvárame premyslené reklamné stratégie, ktorých súčasťou sú aj statické a dynamické bannery najčastejšie vo formáte HTML5. 

kontaktovať

Printové kampane

V kombinácií s online aktivitami, dokážu podporiť celkový efekt a dosah kampane. Existujú služby / produkty, ktoré dosahujú stále lepšie výsledky v printových ako v online kampaniach. 

kontaktovať