Relevantné riešenia

Web stránky staviame na relevantných dátach. Pred návrhom informačnej štruktúry nežvôbec začneme riešiť návrh dizajnu, trváme na analýze kľúčových slov prípadne analýze návštevnosti existujúcej stránky.

Klienti bývajú prekvapení aké výsledky analýza priniesla. Výsledné riešenie tak pomohlo celému ich biznisu, nie len pri procese tvorby web stránky.

Informačná štruktúra

Určuje aký obsah za akým účelom implementujeme do návrhu.

Wireframe

Zadefinuje rozloženie a prepojenia jednotlivých prvkov stránky.

Dizajn

Wireframe pretvoríme do návrhu užívateľského rozhrania vhodného pre určený typ projektu a z návrhov vytvoríme online prototyp, ktorý po klientskom schválení prichádza do fáze programovania.

Programovanie

Developeri prekódujú dizajn do responzívnej stránky, ktorú napoja na administračné rozhranie.

Spustenie

Po kompletnom schválení a otestovaní funkčnosti, spustíme ostrú prevádzku webu.

Wireframe

Zadefinuje rozloženie a prepojenia jednotlivých prvkov stránky.

Programovanie

Developeri prekódujú dizajn do responzívnej stránky, ktorú napoja na administračné rozhranie.

Jednotlivé kroky prechádzajú interným aj klientským schvaľovaním. Vďaka čomu sa ako klient vyhnete nemilému prekvapeniu pri preberaní hotového projektu.

Mikro stránky

Sú vhodné pre menšie projekty, kde potrebujete prezentovať malú lokálnu spoločnosť, projekt alebo reklamnú kampaň.

kontaktovať

Landing page

Je prvá stránka ktorú návštevník uvidí po kliknutí na vašu reklamu. Musí byť rýchlo načítaná, intuitívna a obsahovo relevantná.

kontaktovať

Content management system (CMS)

Je systém na správu obsahu web stránok. My implementujeme náš vlastný CMS, ktorý je jeden z modulov informačného systému EFEKTO.

efekto informačný systém

Webové portály

Obsahujú rôzne funkcionality napr.. uživateľské kontá, diskusné fóra, recenzie. Tieto prvky však musia byť intuitívne a racionálne umiestnené, aby bol portál navštevovaný a úspešný.

kontaktovať