EFEKTO

Informačný systém EFEKTO je komplexný systém zameraný na získavanie, uchovávanie a kvalitné prezentovanie dát. Zrýchľuje a automatizuje procesy vo vašej firme. Každý jeden modul je možné prispôsobiť aj tým najnáročnejším a špecifickým požiadavkam.

Zistíme ako dokážeme automatizovať procesy vo vašej firme, prispôsobíme im informačný systém a implementujeme.

MÁM ZÁUJEM


KONTENTO

Systém riadenia obsahu webových stránok KONTENTO bol navrhnutý tak, aby uľahčoval každodennú administratívnu prácu s vašou webovou stránkou. Pridávajte a upravujte jednotlivé podstránky, články, dokumenty a SEO nastavenia cez náš redakčný systém rýchlo, intuitívne a bezpečne.

Dokážeme implementovať ako na novú, tak aj už existujúcu webovú stránku a prispôsobiť ho práve pre vaše potreby.

MÁM ZÁUJEM


KLIENTO

Systém pre riadenie vzťahov so zákazníkmi KLIENTO je vyvinutý tak, aby informácie o potenciálnom, alebo existujúcom zákazníkovi boli vždy aktuálne a na jednom mieste. Zaznamenávajte si o vašich zákazníkoch relevantné data pre efektívnejší proces predaja, pomáhajte im riešiť problémy a nechajte váš biznis prekvitať.

Systém prispôsobíme a implementujeme podľa vašich požiadavok.

MÁM ZÁUJEM


ARTINO

E-learningová aplikácia ARTINO umožňuje rýchlo a efektívne vzdelávať a preskúšavať vašich zamestnancov. Pomocou 10 rôznych typov otázok bude konečne testovanie zábavné.

Systém umožňuje komplexnú správu kategórií, otázok, vyhodnocovanie a reportingu.

MÁM ZÁUJEM