O klientovi

Už od roku 1968 združuje lekárov, klinických a laboratórnych vedeckých pracovníkov a ďalších záujemcov o hepatológiu, jej odborný a vedecký rozvoj, ale najmä o jej konkrétne praktické uplatnenie v zdravotníctve Slovenskej republiky. Ide nám predovšetkým o zabezpečenie modernej, kvalitnej a dostupnej liečebno-preventívnej starostlivosti pre pacientov s chorobami pečene i pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky.

Brief

Vytvoriť portál, ktorý pomôže zefektívniť interné procesy a zároveň zjednoduší prístup verejnosti k informáciám. 

Idea

Pre SHS sme chceli vytvoriť online riešenie, kde by mohli členovia spoločnosti komunikovať, súkromne a efektívne bez zdĺhavých osobných stretnutí či telefonickej komunikácie. 

Riešenie

Pre SHS sme vytvorili komplexný webový portál, ktorý v prvom rade slúži pre informovanosť verejnosti o novinkách, udalostiach a dôležitých informáciach. 

Pridanou hodnotou pre SHS ktorú sme pre nich po analýze pripravili sú nasledovné funkcie: 

Automatizácia registrácie do spoločnosti prostredníctvom online formuláru, ktorý automaticky vygeneruje PDF prihlášku a odošle na registratúru Slovenskej lekárskej spoločnosti

Odborné diskusné fórum pre registrovaných členov s možnosťou témy zverejniť aj pre verejnosť

Hlasovací modul pre urýchlenie rozhodovania o chode spoločnosti 

Možnosť hromadnej notifikácie registrovaných členov