O klientovi

Spoločnosť Billboardovo sa zaoberá prenájmom reklamných plôch.

Zadanie

Vytvoriť webovú aplikáciu, ktorú budú zamestnanci spoločnosti používať namiesto tabuliek v Exceli, dokumentov vo Worde a poznámok na lepiacich papierikoch.

Riešenie

Webovú aplikáciu sme postavili na základoch nášho systému Efekto. Zamestnanci majú vďaka nej kompletný prehľad o obsadenosti reklamných plôch a v prípade potreby môžu jednoduchým spôsobom vytvárať rezervácie, objednávky či cenové ponuky.