O klientovi

Spoločnosť Billboardovo je outdoorová spoločnosť, ktorá poskytuje na prenájom reklamné plochy. 

Brief

Vytvoriť web aplikáciu, ktorá pokryje interné procesy spoločnosti.

Idea

Jedna web aplikácia, namiesto excelov, wordových dokumentov a množstva mailov, či poznámok. 

Riešenie

Web aplikácia postavená na základe EFEKTO ponúka spoločnosti kompletný prehľad o obsadenosti reklamných plôch, dovoľuje zamestnancom vytvárať rezervácie, objednávky a najmä reprezentatívne cenové ponuky.