O klientovi

Motokáry Dlhá je športovo-rekreačný areál na hranici Bratislavského a Trnavského kraja.

Zadanie

Vytvoriť webový portál pre spoločnosť zaoberajúcu sa prenájmom motokár a motokárových dráh.

Riešenie

Pre areál v Dlhej sme vytvorili portál, ktorý slúži na prezentáciu ponúkaných aktivít. Jeho súčasťou je aj samostatný rezervačný systém.