O klientovi

Inštalačná AV firma s orientáciou na rezidenčný trh. Patrí medzi lídrov v oblasti návrhov a zákazkových inštalácií domácich kín a AV systémov.

Brief

Vytvoriť webovú stránku zodpovedajúcu cieľovej skupine a portfóliu luxusných produktov, služieb ponúkaných spoločnosťou cinemadesign.

Idea

Ukázať odbornosť a komplexnosť riešení vo svete AV. Odprezentovať jedinečný prístup k prémiovému zvuku a videu. 

Riešenie

Vytvorili sme web, ktorý na prvý pohľad odráža prémiový segment. V úvode stránky sme navrhli unikátne #smarthome riešenie, ktoré pozostávalo z tabletu ako ovládacieho zariadenia a priestoru súkromnej kinosály. Cez ovládacie zariadenie je možné spúšťať projekciu, zažínať svetlá, zatvárať okná či spúšťať hudbu a alarm. Táto špeciálna funkcionalita odlišuje spoločnosť Cinemadesign od akejkoľvek nielen Slovenskej, ale aj zahraničnej konkurencie.