O klientovi

Velox s.r.o. je audítorská spoločnosť poskytujúca širokú škálu ekonomických a právnych služieb . O financie svojich klientov sa stará od roku 2009.

Brief

Velox chce svojím klientom poskytnúť pridanú hodnotu vo forme vlastnej web aplikácie, cez ktorú budú môcť klienti Veloxu vystavovať objednávky, faktúry, dodacie listy, spravovať kontakty, úhrady atď.

Idea

Chceli sme vytvoriť jednoduchú no funkciami nabitú web aplikáciu, ktorá pomôže zefektívniť procesy interných zamestnancov aj klientov. 

Riešenie

Vytvorili sme web aplikáciu, cez ktorú mesačne pretečie viac ako 1,5 milióna eur cez vystavené faktúry klientov spoločnosti Velox. Web aplikácia umožňuje klientom vystavovať všetky potrebné doklady, ako objednávky, faktúry, dodacie listy, zálohové faktúry, doklady k prijatej platbe atď. Zároveň môže sledovať úhrady a spravovať kontakty. Pracovníci spoločnosti Velox si môžu sťahovať exporty pre potreby účtovníctva.