O klientovi

Velox, s. r. o. je audítorská spoločnosť poskytujúca širokú škálu ekonomických a právnych služieb. O financie svojich klientov sa stará od roku 2009.

Zadanie

Upraviť webovú stránku s ohľadom na čo najvýraznejšie zvýšenie relevantnej organickej návštevnosti.

Riešenie

Webstránku spoločnosti Velox sme upravili podľa analýzy kľúčových slov a správania používateľov. Cieľom bolo vytvoriť portál, na ktorom budú zákazníci schopní rýchlo nájsť presne to, čo hľadajú.