O klientovi

Velox s.r.o. je audítorská spoločnosť poskytujúca širokú škálu ekonomických a právnych služieb . O financie svojich klientov sa stará od roku 2009.

Brief

Redizajnovať webovú stránku klienta so zohľadnením stratégie na zvýšenie relevantnej organickej návštevnosti na základe analýzy kľúčových slov. 

Idea

Implementovať kľúčové slová a funkčné prvky, ktoré prinesú relevantnú organickú návštevnosť. 

Riešenie

Nový web VELOX, s.r.o je učebnicovým príkladom ako sa majú vytvárať efektívne web stránky. Na základe analýzy kľúčových slov sme vytvorili informačnú štruktúru a wireframe webu tak, aby sme dokonale pokryli témy, ktoré potenciálny klient na webe hľadá.