O klientovi

Národná zoologická záhrada Bojnice je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku. Pre verejnosť bola otvorená 1. apríla 1955.

Zadanie

Navrhnúť, vyrobiť a nainštalovať náučné tabule, roll-upy, pop-upy, bannery, smerové tabule a iné navigačné prvky.

Riešenie

V spolupráci so Zoo Bojnice sme vytvorili náučný chodník, vďaka ktorému sa návštevníci dozvedia viac o rôznych druhoch zvierat a rastlín, ktoré sa v areáli nachádzajú. Celkovo sme vytvorili 200 metrov bannerov, 200 metrov komatexových tabúľ, 100 metrov potlačených sklenených tabúľ, 20 smerových tabúľ, 20 roll-upov, 5 pop-upov, 1 mapu a 1 kovové priečelie nad vstupom.