Na marketingový model See Think Do Care netreba zabúdať. Prečo je dôležitý?

Na začiatku každého online marketingového projektu máme množstvo otázok, ktoré si potrebujeme zodpovedať, presnejšie zadefinovať. Potrebujeme si efektívne zadefinovať kľúčové veci, ktoré sú pre nás dôležité a na ktoré nemôžme zabudnúť. 

Dať dokopy množstvo informácií je niekedy náročné a vyčerpávajúce.  V hlave máme otázky typu:

 • Akú cieľovú skupinu chceme osloviť? 
 • Čo chceme svojmu publiku povedať? 
 • Čo je našim hlavným cieľom? 
 • Aký rozpočet máme na celý projekt? 
 • Aký online kanál použijeme na oslovenie nového publika? 
 • Chceme získať organickú návštevnosť alebo nám ide predovšetkým o konverzie? 

Otázok tohto typu existuje naozaj veľa.  

See Think Do Care je skvelým pomocníkom pri plánovaní online marketingu, ktorý zjednoduší váš marketingový projekt, na ktorom pracujete. Plánovanie je veľmi dôležité a kľúčové pri každom projekte. Kľúčovým je navrhnúť si plán, ktorý sa zameriava predovšetkým na nákupné fázy zákazníkov. Treba si však zvoliť správny postup. Ten si však vyžaduje dostatok času. Veľkou výhodou See Think Do Care je jeho jednoduché a praktické použitie. Pri plánovaní by ste mali myslieť na všetko. Dajte si pozor na to, aby ste na niečo nezabudli, pretože vás to môže v nejaké miere podstatne ovplyvniť. Ak pri plánovaní nechcete na nič zabudnúť - použite model See Think Do Care. Za online marketingom v dnešnej dobe stojí dlhý a komplikovaný proces. Výsledná konverzia alebo predaj je len jednou časťou tohto procesu. To čo je pred konverziou, čo po nej nasleduje je tiež veľmi kľúčové v celom procese. Všetko čo spravíte, naplánujete - sa navzájom prelína. Tieto kroky sa nazývajú aj nákupnými fázami zákazníka.

Čo sú to nákupné fázy zákazníka?

Nákupné fázy zákazníka alebo See Think Do Care si vysvetlíme nižšie:

See - povedomie

See je prvá fáza, pomocou ktorej oslovujete čo najširšie publikum, ktoré viete osloviť. Ľudia v tejto fáze vašu značku, služby... ešte nepoznajú. Zákazníci sa rozhliadajú po možnostiach, ktoré uspokoja ich potreby. Vašim cieľom v tejto fáze je zobraziť sa zákazníkovi, keď sa rozhliada. Vo fáze See je cieľom zaujať nové publikum natoľko, že recipient začne uvažovať o tom, že by daný produkt, službu naozaj chcel. Tu následne začína fáza Think.

Think - rozhodovanie

V druhej fáze Think zákazníci vašu značku, služby... poznajú a porovnávajú ju s konkurenciou. Zisťujú dôvody, prečo by sa mali rozhodnúť práve pre vás. Publikum pri tejto fáze začína uvažovať nad potencionálnymi možnosťami.

Do - nákup

Tretia fáza Do je fáza, v ktorej chce publikum v danom okamihu vykonať konverziu. Môže ísť napríklad o nákup, vyplnenie formulára... V tejto fáze komunikujete už s veľmi úzkou cieľovou skupinou. Ponúknite svojim klientom, zákazníkom, publiku čo najviac informácií o ich nákupe, produkte, službe. Ľudí nenechajte bez informácií. Využívajte napríklad notifikácie a ďalšie možnosti, ktoré sú dostupné. Komunikujte so svojim klientom, zákazníkom aj po vykonaní konverzie. 

Care - lojalita

Poslednom kľúčovou fázou v celom procese je Care - fáza, v ktorej už oslovujete existujúceho zákazníka. Zistite od svojich klientov, zákazníkov ako boli spokojní s nákupom. Dajte im pocit, že tu pre nich stále ste.

Prv, než začnete nad niečím rozmýšľať, začnete premýšľať nad jednotlivými fázami - zoberte si papier, otvorte si v počítači dokument, do ktorého si môžete zapisovať.

Položte si jednoduché otázky:

 • Kto je moje publikum vo fáze See, Think, Do a vo fáze Care? 
 • Koho chcete v jednotlivých fázach osloviť? 
 • Kto je váš zákazník? 
 • Čo zákazníka zaujíma? 

Všetky odpovede na tieto otázky si zapíšte. Odpovediam venujte dostatok času, zapisujte si všetko čo vás napadne. 

Odpovede hľadajte aj na otázky typu: 

 • Aké kanály použijete na oslovovanie publika v jednotlivých fázach? 
 • Čo chcete v jednotlivých fázach merať? 
 • Čo v týchto fázach chcete dosiahnuť? 
 • Aký máte budget? Koľko z neho môžete použiť?

Všetky odpovede na otázky si zapíšte do plánu See Think Do Care. Môže sa však stať, že vám tento postup nebude vyhovovať. V tomto prípade si zvoľte taký postup, aký vám vyhovuje. 

Predtým než začnete vytvárať plán si spravte analýzu projektu, zmapujte si vašu konkurenciu, zamyslite sa nad vašou cieľovou skupinou, pripravte si analýzu kľúčových slov a množstvo ďalších potrebných informácií, ktoré vám v celom procese pomôžu. Čím viac informácií budete mať zozbieraných, tým efektívnejší a lepší bude váš plán See Think Do Care. Dajte tomu plánu všetko čo mu viete dať.

Ak budete mať vytvorený plán - prejdite si ho s niekým ďalším. Zapojte do toho známych, kolegov, rodinu... Nebojte sa ich opýtať na ich názor. Možno prídu s nejakou myšlienkou, ktorá vás ani len nenapadla a môže byť pre vás v celom procese veľmi kľúčová. Pohľad iných osôb je vždy odlišný od vašej predstavy. Môžu sa vám doplniť chýbajúce časti, ktoré ste prehliadli.

Keď prejdete aj touto fázou - zorganizujte meeting s vašimi kolegami, kde im predstavíte váš plán a následne ho môžete realizovať. Po tomto celom procese by ste mali mať jasné odpovede na všetky otázky, ktoré sa vám preháňali hlavou. Mali by ste vedieť, čo chcete merať a aké výsledky očakávate na konci.

Prečo by ste mali pri práci využiť model See Think Do Care?

Na túto otázku existuje niekoľko jednoduchých dôvodov:

1. Oslovíte viac potencionálnych klientov, zákazníkov

Ak potrebujete osloviť široké publikum zákazníkov – See Think Do Care vám s tým dokonalo pomôže. Oslovíte nielen tých, ktorí premýšľajú o tom, že si vašu službu alebo produkt zakúpia, ale oslovíte aj ľudí, ktorí vás produkt zatiaľ vôbec nepoznajú, no v budúcnosti by im mohol byť užitočný.

2. Zistíte, akým spôsobom obsah distribuovať ďalej

Pri každej fáze je dobré si špecifikovať, akým spôsobom budete publikum oslovovať. Obsah vo fáze See budete napríklad cieliť na široké publikum vašich zákazníkov, klientov na Facebooku. Vo fáze Think môžete prejsť napríklad na oslovovanie klientov prostredníctvom PR článkov. Možností je naozaj nespočetne veľa. V každej fáze si môžete zvoliť iný spôsob oslovovania. 

3. Veci budete mať zorganizované a naplánované

S metódou See Think Do Care si jednoducho pripravíte váš mesačný, polročný, ročný plán. Všetko si rozvrhnete, naplánujete a budete sa podľa toho držať.

4. S modelom See Think Do Care budete mať lepšie výsledky

Ak sa budete držať pravidiel See Think Do Care pri akomkoľvek obsahu, ktorý budete vytvárať, budete neustále premýšľať o tom, pre koho je váš obsah určený. Vaše výsledky budú oveľa lepšie, pretože budete prostredníctvom relevantného obsahu oslovovať publikum v relevantnom čase.

Pevne verím, že vám tento framework pomôže a nasmeruje vás tým správnym smerom.