Krátky a prehľadný marketingový slovník, ktorý vám pomôže zorientovať sa

Pripravili sme si pre vás pár pojmov, ktoré sme sa vám snažili čo najjednoduchšie vysvetliť. Zistili sme, že aj v súčasnej modernej online dobe má veľa ľudí problém s týmito pojmami. Veríme, že vám pri niečom pomôžu, že vás niečo nové naučia, obohatia vás o nové poznatky. 

A/B testovanie

Konverzný pomer každej stránky ovplyvňuje celkovú výkonnosť danej kampane. Ak máte kampaň, ktorá má slabé výsledky - musíte sa pozrieť na to či a ako by sa dal vylepšiť jej konverzný pomer. Pomôcť vám môže aj A/B testovanie. Pri A/B testovaní sa dajú upravovať rôzne časti stránky, následne sa sleduje, aký to malo efekt. Stačí malá zmena a váš konverzný pomer sa zvýši. S A/B testovaním vám pomôžu rôzne automatické nástroje. Pri tomto testovaní sa sleduje správanie používateľov a ich miera dokončenia vami stanovených cieľov. Následne sa porovnávajú a vyhodnocujú jednotlivé varianty. Vždy sa však berie do úvahy len jeden parameter. Na začiatku môžeme testovať napríklad tlačidlá, v ďalšom teste môžeme testovať napríklad obrázky...

V marketingu sa A/B testovanie najčastejšie používa pri testovaní landing page, pri reklamách alebo aj pri e-mailovom marketingu. A/B testovanie sa pri e-mailových kampaniach nazýva aj Split test.

Pri A/B testovaní nás najviac zaujíma konkrétny ukazovateľ – dosiahnutie cieľa, ktorý sme si určili. Pri landing page to môže byť napríklad miera konverzie, pri e-mailoch to môže byť napríklad open-rate, click-rate...

Affiliate marketing

S týmto pojmom sa stretávame už veľmi dlho. Affiliate marketing je založený predovšetkým na tom, že keď niekomu prinesiete zákazníka – dostanete za to odmenu (tovar, peniaze...) V súčasnosti tento druh marketingu prebieha digitálne.

Na jednej strane je predajca a na druhej je publisherov mediálny priestor. Publisherom môže byť obyčajný človek, môže to byť napríklad aj bloger. Publisher musí na svojom webe umiestniť unikátny odkaz, ktorý si buď sám vyberie, alebo ho dostane. Tento odkaz vás jednoducho prenesie na web inzerenta. Ak niekto cez tento odkaz uskutoční nákup, získate za to províziu z predaja, ktorá vám bola na začiatku zadefinovaná.

CMS

Content management system je redakčný systém webstránky alebo aj blogu. Cez tento redakčný systém vie administrátor jednoducho upravovať obsah na stránke. Administrátor vie okrem iného pridávať aj nový obsah. V jednoduchosti povedané – prihlásite sa do CMS cez administračné rozhranie a môžete pridávať, meniť, upravovať obsah. S CMS budete vedieť ľahko spravovať svoje webstránky. Nemusíte vedieť programovať.  

CPC

Cost Per Click je metóda, ktorá sa používa na určenie ceny reklám, ktoré sa nachádzajú na webových stránkach. Pri CPC platí inzerent blogerovi za každé jedno kliknutie na danú reklamu. Nie je podstatné, či zákazník cez reklamu na ktorú klikol nakúpil. Inzerent platí za kliknutie na reklamu. Tento pojem úzko súvisí s pojmom PPC. Kým CPC je samotná cena za jeden klik, PPC je systém fungovania takéhoto typu reklamy.

CPM/CPT

Cost Per Milion, Cost Per Thousand je metóda, ktorá sa používa na určenie ceny reklám, ktoré sa nachádzajú na webstránke. Pri tejto metóde neplatí inzerent za kliknutie na reklamu. Inzerent platí za určitý počet zobrazení reklamy na stránke. Najčastejšie je to za 1 000 zobrazení. Využíva sa najmä pri banneroch. Vypočítať ju môžete ako podiel ceny reklamnej kampane a počet zobrazení v tisícoch. CPT sa využíva ako porovnávací ukazovateľ nákladnosti reklamy na už konkrétnych portáloch.

CTR  

Clik-rate je impresia, miera preklikov, ktorá sa rovná zobrazeniu. Je to pomer medzi počtom kliknutí na reklamný odkaz a počtom jeho zobrazení vyjadrený v percentách. Najčastejšie sa využíva pri banneroch, kde sa využíva forma CPT. 

CTR sa udáva v percentách a vyjadruje, koľko zo 100 impresií na benner kliklo. Čím máte vyššiu CTR, tým lepšie pre vás. Dajte si však pozor na to, aby ste svojou reklamou nezavádzali. Ak budete svojou reklamou zavádzať, vaša návštevnosť sa nezmení na konverzie. 

Uveďme si príklad: ak sa váš reklamný formát zobrazil 10 000-krát, z toho bolo 200 klikov – mali by ste 2%-tný Clik-rate.

Doména

Tento pojem by mali ovládať všetci. Ešte aj v súčasnej dobe sa stretneme s tým, že ľudia nevedia povedať, čo doména v skutočnosti je. Doména jednoducho povedané - je meno vašej webovej stránky. Naša stránka sa volá artexe. Po zadaní domény do prehliadača sa automaticky načíta obsah našej webovej stránky z hostingu. Za doménu si musíte zaplatiť. Ceny za domény sa líšia. Doménu si viete kúpiť na ročné cykly. Najčastejšie sa však domény kupujú na jeden rok.

eTarget

eTarget je reklamný systém, pomocou ktorého môžete speňažiť svoj obsah na stránke. Svoju webovú stránku musíte do systému zaregistrovať a následne sa na nej automaticky zobrazí reklama. Pomocou tejto reklamy môžete zarábať metódou CPC.

Hosting

Hosting je priestor na serveri, ktorý je pripojený na internet. V tomto priestore si uložíte svoju webstránku. Ak zadáte svoju doménu do prehliadača, automaticky sa vám načíta obsah webstránky z vášho hostingu. Na serveri sú okrem vašej stránky uložené aj iné webstránky.

Landing page

Landing page je stránka, ktorá označuje priestor, kde sa návštevník dostane po prekliku z kampane, odkazu vo vyhľadávaní. Ak inzerujeme na kľúčové slovo Optimalizácia pre vyhľadávače, tak by sme mali spraviť landing page zameranú predovšetkým pre ľudí, čo hľadajú optimalizáciu pre vyhľadávače. Nemali by sme ich v tomto prípade zahltiť inými vecami, ktoré ich prioritne nezaujímajú.

Microsite alebo Minisite

Tieto pojmy označujú malé online projekty, ktoré sa zameriavajú na konkrétnu tému. Firmy si ich najčastejšie vytvárajú v rámci SEO alebo linkbuildingu. Skvelo slúžia na odchyt prirodzenej návštevnosti z výsledkov vyhľadávania. Microsite, minisite môžete vytvoriť pre rôzne kampane. Ak sa napríklad chceme špeciálne venovať landing page na našej stránke, vytvoríme si microsite - landingpage.artexe.sk.

Pop-up

Pop-up sa radí medzi formu reklamy, keď sa banner objaví pred obsahom ako panel alebo rovno nové okno v prehliadači. Stránka, ktorú si užívateľ prehliada, otvorí nové okno prehliadača, do ktorého je načítaná ďalšia stránka obsahujúca reklamu.

Slider 

Slider predstavuje prezentáciu obrázkov, fotiek, textu umiestnených hneď na začiatku vašej webstránky. Slúži predovšetkým na rýchlu prezentáciu fotiek, bannerov...

Side Bar

Side Bar je pravá alebo ľavá časť vašej webstránky. Najčastejšie sa tam nachádzajú bannery, odkaz na sociálne siete alebo navigačné menu.

SEM

Search Engine Marketing sa zameriava na to, ako čo najefektívnejšie získať návštevnosť. Predstavuje marketing pre vyhľadávače. V rámci Google sa na to využíva platforma Google Ads. V Google Ads si zaplatíte za kliknutia na reklamu podľa toho, aké ste zvolili kľúčové slová. Jednoducho povedané, ak chcete rýchlo získať návštevnosť – tak si za to môžete zaplatiť

SEM sa zameriava predovšetkým na reklamu, ktorá sa nachádza vo vyhľadávačoch. Cieľom SEM je zvýšenie viditeľnosti webu vo vyhľadávačoch. Vďaka SEM bude vaša webstránka viditeľná pre ľudí, ktorí vyhľadávajú relevantné informácie.

SERP

Search Engine Resuts Page je výsledok vyhľadávania. Výsledky, ktoré sa vám zobrazia po zadaní slova do vyhľadávania – to je SERP. SERP je individuálny a závisí nielen od vyhľadávaného slova, frázy, ale aj od ďalších faktorov (lokalita, jazykové nastavenie, história internetového prehliadača...).