Facebook je k ľuďom znova o čosi bližšie

Vaše príspevky na Facebooku nedosahujú také výsledky, aké by ste si želali? Vaše príspevky oslovujú malý okruh ľudí? Chcete zvýšiť dostupnosť svojich príspevkov?


Na všetky problémy existujú reálne riešenia, ktoré vedia vašu situáciu posunúť na tú lepšiu stranu. Facebook poskytol všetkým užívateľom sadu tipov pre Instagram a Facebook, ktoré môžu byť veľkým prínosom pri zväčšovaní publika. Tieto tipy vás môžu inšpirovať k tomu, aby ste svoje príspevky uverejňovali ešte lepšie.

Čo môžete pre lepšiu dostupnosť vašich príspevkov urobiť?

V prvom rade sa zamyslite nad tým, aké príspevky vytvárate. Sú vaše príspevky dosť zaujímavé pre vaše publikum? Viete, čo vaše publikum zaujíma? Ak poznáte na tieto otázky odpovede, pozrite sa na tipy od Facebooku, ktoré vám pomôžu zlepšiť dostupnosť vašich príspevkov.

Je potrebné mať vždy na pamäti, že vaše príspevky sa môžu dostať ku komukoľvek. Váš príspevok môže zaujať študenta, dôchodcu, človeka so slabším videním. Svojim príspevkom môžete zaujať aj ľudí, ktorí majú nejaký zdravotný problém (sú nepočujúci, disgrafici, dislektici...) 

Facebook kladie dôraz na:

Farba

Facebook upozorňuje na to, že ak máte v obrázku, fotografii vložený text - text sa bude čítať ťažšie. Text umiestnite na vysoko kontrastné pozadie - zvýšite tým kontrast medzi textom a pozadím. Text bude v tomto prípade ľahšie čitateľný.

Hovorte jednoduchým jazykom

Ak je to možné, používajte jednoduchý jazyk a kratšie vety. Dlhšie vety môžu niekomu robiť problém, niekto sa v nich môže stratiť a ľudia im nemusia porozumieť. Používajte malé a veľké písmená, aby ste uľahčili čítanie ľudom, ktorí majú s čítaním problém. Vaše príspevky dosiahnú lepšie výsledky. 

Hashtagy

Hashtagy sú v v súčasnom svete veľmi populárne. Na Instagrame sa s nimi stretávame skoro všade. Facebook pri používaní hashtagov upozorňuje na to, aby sa pri ich používaní používali veľké písmená pri každom novom slove. Napríklad: #ArtexeDigitalnaAgentura namiesto #artexedigitalnaagentura.

Emotikony

Vyhnite sa vytváraniu emotikonov pomocou textu. Napríklad: :)

Mnohí ľudia im ťažšie porozumejú. Namiesto toho použite emotikony, ktoré vám Facebook alebo Instagram ponúka. Každý emoji symbol má zodpovedajúci textový popis, ktorý používajú čítačky obrazovky pre nevidiacich. Napríklad emoji palec hore - vyjadruje spokojnosť.

Fotky

K fotografiám pridajte vždy krátke textové popisy. Držte sa toho, aby boli popisy pri fotografiách a obrázkoch krátke a stručné. Napríklad: Ako sme v Artexe tvorili web. Čím jednoduchší popis k fotografii dáte - tým lepšie. 

GIF

Silné vizuálne prevedenie GIF, vrátane blikania - môže ľuďom s kognitívnymi poruchami, poruchami učenia znemožniť sústredenie na váš príspevok. Takéto vizuálne efekty môžu dokonca niektorým ľuďom spôsobiť záchvat. Aby ste tomu zabránili, ubezpečte sa, že GIF, ktoré ste použili sa nemení viac ako trikrát za sekundu a trvá menej ako 5 sekúnd. 

Audio

Súčasťou zvukových nahrávok je aj textový popis. Okrem ľudí so stratou sluchu sú prepisy nahrávok užitočné aj pre ľudí, ktorí sledujú vašu audio nahrávku v hlučnom prostredí, v tichom prostredí a nemajú pri sebe slúchadlá. Dobrý prepis obsahuje opisy zvukových efektov a iných zvukov, ktoré sa nachádzajú na audio nahrávke. 

Video

Facebook odporúča k svojim videám priložiť aj titulky. Bez prepisu vaše video nemôžu sledovať ľudia, ktorí majú problém so sluchom. Titulky vo videu sú užitočné aj pre ľudí, ktorí sledujú vaše video v hlučnom prostredí, tichom prostredí. Prepisy sa dajú ľahko vytvoriť.