Konverzia a konverzný pomer

Konverzia a konverzný pomer majú v oblasti merania výsledkov v online marketingu veľký význam. K čomu nám môžu pomôcť? 

Prvý pojem, ktorý sme si spomenuli je konverzia. Konverziu môžeme označiť ako aktivitu, pri ktorej návštevník stránky prichádza do kontaktu s online reklamou (návštevník klikne na vizuálnu, textovú reklamu). Návštevník na stránke následne vykoná akciu, ktorá je pre firmu zadefinovaná ako cieľová a cenná. Ako príklad si môžeme uviesť realizáciu nákupu, prihlásenie na obder noviniek. Vo všeobecnosti povedané, ide o akciu návštevníka stránky, ktorá má jasný cieľ na webe, ktorý bol splnený.

Uveďme si konkrétnejší príklad, aby ste to lepšie pochopili. Internetový obchod predáva na svojej stránke rúška. Počas mesiaca apríl ich e-shop navštívilo 10 000 unikátnych návštevníkov. V tomto mesiaci si na stránke rúška objednalo 555 z nich. V praxi to znamená, že konverzný pomer je až 5,5%.

Vypočítali sme to nasledovne: ((555/10 000)*100) = 5,5 

Zjednodušene povedané, konverzia predstavuje akúkoľvek akciu alebo aktivitu, prostredníctvom ktorej chceme, aby používateľ vykonal v rámci našej web stránky či v rámci aplikácií.

V praxi môže ísť napríklad o:

• registráciu používateľa

• odoslanie vyplneného formulára

• rezerváciu na stránke

• nákup tovaru

• prihlásenie sa na odber noviniek

• vyplnenie ankety

• stiahnutie súboru

• zatelefonovanie na telefónne číslo

• prekliknutie na blogový článok

• otvorenie online chatu

• prihlásenie sa za fanúšika na sociálnych sieťach

• akákoľvek ďalšia aktivita na stránke, ktorá presahuje prehliadnutie stránky

Všetko závisí od toho, aký ma web cieľ. Čo chceme na našom webe dosiahnuť? K čomu chceme návštevníka na našej stránke primäť? Ak si stanovíme ciele, budeme hneď vedieť, ktoré konverzie chceme merať.

Konverzie sú dôležité

Základným cieľom v marketingu je dosahovanie podnikateľských cieľov, teda konverzií, ktoré sme si predom stanovili. V jednoduchosti povedané – konverzie prinášajú peniaze. Je preto nevyhnutné, aby sa marketingové aktivity zameriavali aj na zvýšenie poštu konverzií.

Informácie, ktoré získame z konverzných pomerov vieme využiť aj pri optimalizácii stránok. Prevádzkovatelia, ktorý prevádzkujú web, sledujú svoje konverzie, dosahujú lepšie výsledky. Je to vďaka tomu, že vedia, čo funguje na zákazníkov a odkiaľ konverzie prichádzajú. Vďaka týmto poznatkom sa môžu plne sústrediť na tieto veci. Nestrácajú čas s vecami, ktoré pre nich nie sú efektívne a zaujímavé.

Ako získate viac konverzií?

Zvyšovanie počtu konverzií je pri online biznise to najdôležitejšie. Ako však konverzie zvýšiť? Jedným zo spôsobov je nechať si vypracovať analýzu vašej stránky alebo sa raďte radami špecialistov z rôznych oblastí. Môžete si zobrať príklad od marketérov, UX dizajnérov a pod.

Viac konverzií môžete získať napríklad:

• Svojmu návštevníkovi ukážte, že vám na ňom skutočne záleží, že mu chcete pomôcť, nie na ňom len zarobiť. Oslovte ho napríklad prostredníctvom chatovacieho okna, ktoré budete mať umiestnené na vašom webe.

• Svoju kampaň cieľte konkrétnejšie. Pokiaľ je vaša cieľová skupina veľmi široká, môže sa to negatívne odraziť na vašich konverziách.

• Na oslovenie svojich zákazníkov, klientov používajte nadpisy, obrázky a videá. Prostredníctvom nich oslovíte návštevníkov vašej stránky s tým, že ju hneď neopustia. Môžete ich tým presvedčiť, aby obsah ďalej sledovali a konzumovali.

• Testujte, testujte, testujte. Pomocou testov môžete vybrať vždy efektívnejší nápad a tým môžete eliminovať vaše slabé prvky alebo kampane.

Konečne sa dostávame k tomu, čo je to konverzný pomer. Čo je konverzia sme si už priblížili.

Konverzný pomer, tiež miera konverzie, vyjadruje pomer všetkých návštevníkov e-shopu ale aj tých, ktorí urobia požadovanú akciu – najčastejšie ide o nákup. Z obyčajných návštevníkov sa stali zákazníci, odberatelia, fanúšikovia a pod. Konverzný pomer sa vyjadruje v percentách. Najlepším príkladom je pomer návštevníkov internetového obchodu a uskutočnených objednávok. Vysoký konverzný pomer je indikáciou toho, že váš marketing a vaša stránka je úspešná. Jednoducho povedané – ľudia hľadajú a chcú to, čo im ponúkate a nemajú problém u vás získať.

Konverzný pomer musíte vypočítať

Konverzný pomer vypočítate veľmi jednoducho. Vypočítate ho ako podiel návštevníkov, ktorí sa premenili na vašich zákazníkov, užívateľov, fanúšikov, odberateľov a pod., k celkovému počtu návštevníkov. Ešte jednoduchšie povedané – konverzný pomer je počet konverzií vydelený počtom návštev a následne je tento počet vynásobený číslom 100. Do tohto počtu sa vracajúci návštevníci stránky nezarátavajú.

Konverzný pomer = (počet návštevníkov, ktorý na webe nakúpili / počet všetkých návštevníkov, ktorý stránku navštívili) * 100

Konverzie a konverzný pomer viete vyhodnocovať jednoducho aj prostredníctvom nástroja Google Analytics alebo Google Tag Manager.  

Aby bola konverzia zaznamenaná, využívajú sa 2 spôsoby:

• prevádzkovateľ stránky vyznačí konverznú stránku (URL) v nástroji

• na stránke je umiestnený merací kód

Ako zvýšiť konverzný pomer?

Aby sa váš konverzný pomer zvýšil, musíte presvedčiť väčší počet návštevníkov, aby vykonali akciu, ktorú chcete dosiahnuť. Existuje viacero možností, ako ovplyvniť konverzný pomer.

Jedným z faktorov je optimalizácia landing page. Pri landing page je dôležité zamerať sa na dizajn, obsah, štruktúru stránku, rýchlosť načítania stránky, celkovú prehľadnosť, výzvu na akciu, relevantnosť nadpisov, obrázky vo vysokej kvalite a pod.

Pracujte na tom, aby ste si denno-denne budovali dôveru. Svoju dôveryhodnosť podporíte napríklad treťou stranou, ktorá bude na vás odkazovať (prostredníctvom textu, citácií, odkazov...).

Aby ste prilákali viac zákazníkov na svoju stránku, využiť môžete aj e-mail marketing. Je to ideálny spôsob, ako sa používateľovi pripomeniete a opäť ho dostanete na svoju web stránku.

Ak chcete svoju mieru konverzie zvýšiť – porovnajte sa so svojou konkurenciou. Zamerajte sa na to, v čom ste lepší ako ostatní. Uveďte svojim zákazníkom to, čo vďaka vašim produktom, službám získajú.

Vyššie uvedené faktory je potrebné najprv otestovať a na základe relevantných výsledkov následne stále vylepšovať.

Miera konverzií závisí od viacerých faktorov, ktoré jednému môžu pomôcť, ďalšiemu nie. Na to, aby ste dosiahli svoje stanovené ciele – hľadajte optimálne riešenia, ktoré sú pre vás najvhodnejšie.

My v ARTEXE sa toho držíme.